Poseł z okręgu wyborczego nr 16 (Ciechanów, Gostynin, Mława, Płock, Płońsk, Przasnysz, Sierpc, Sochaczew, Żuromin, Żuromin). Urodzona 26 V 1953, Warszawa. Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; magister filologii polskiej. Odbyła podyplomowe studia w Studium Podyplomowym Edytorsko-Tekstologicznym na Wydziale Polonistyki UW i IBL PAN. Zdała egzamin dla dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej w zakresie dokumentacji i informacji naukowej przed Komisją Polskiej Akademii Nauk. W roku szkolnym 1975/1976 — nauczyciel XXXVII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Warszawie. 1981–1991 — asystent, starszy asystent, dokumentalista dyplomowany w Instytucie Badań Literackich PAN. 1991–1992 — starszy specjalista w Kancelarii Prezydenta RP. 1992–1994 — starszy specjalista w Biurze Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów. 1994–1997 — redaktor programu telewizyjnego „Pytania o Polskę” dla TVP 2. 2007-2011 – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnik rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych. W 1993 odbyła we Francji staż zorganizowany przez Service d’Information et de Diffusion du Premier Ministre i fundację France-Pologne (w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Zdrowia), a w 1998 w USA była uczestnikiem International Visitor Program. W 2004 wchodziła w skład grupy ekspertów OECD i Komisji Europejskiej (program Sigma), badających m.in. mechanizmy antykorupcyjne oraz prawidłowość funkcjonowania administracji Bułgarii, Rumunii i Turcji. Członek zespołów redakcyjnych wydawnictw z zakresu bibliografii i dokumentacji: Kronika Instytutu Badań Literackich PAN. Październik 1947 – październik 1987 (1988); Współcześni polscy pisarze i badacze literatury (T. 1-3, 1994); Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 (T. 1-4, 1994-1996) oraz publikacji dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, m.in. raportów dotyczących Polski w Global Corruption Report (2004, 2005, 2006), a także felietonów prasowych. Współautorka publikacji (wspólnie z A. Tseng-Brzozowską) Kolacja pod lampionami (1990). 1981–1991 — członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 1998–2005 — członek Transparency International Polska; 2001-2005 – prezes TIP. 2001–2007 członek Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Od 2005 członek Platformy Obywatelskiej. 1994–1998, 1998–2002 i 2002–2005 — radna Rady m.st. Warszawy; 1998–2000 — przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Poseł V kadencji (zastępca przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka), VI i VII kadencji. Zamężna, mąż Paweł jest reżyserem filmowym i teatralnym, syn Jakub jest radcą prawnym. e-mail: julia.pitera@sejm.pl http://www.juliapitera.pl

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy na e-Sochaczew.pl

 


>